Air Diaphragm Pump

Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps

Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps
Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps
Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps
Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps
Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps

Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps

POMPA DWUMEMBRANOWA POWIETRZNA DO STREFY 2 ZAGROENIA WYBUCHEM FLUIMAC P0100S. II 3/3 GD: rzdzenia do stosowania na powierzchni w strefach gdzie palne gazy, opary i mgy lub zawiersiny w powietrzu zwykle nie zdarzaj si podczas normalnego uytkowania lub wystpuj bardzo rzadko podczas normalnej eksploatacji w obu strefach - wewntrznej i zewntrznej c: Asortyment zabezpieczony konstrukcyjnie (EN 13463-5) IIB z wyczeniem produktów: Wodór, Etyn/Acetylen, Dwusiarczek wgla T 135C: Dopuszczalna klasa temperaturowa. Uytkownik musi zapewni proces w nawizaniu do klasy temperaturowej majc na uwadze przepisy prawa i inne instrukcje. Uytkownik musi take odnie si do temperatury zaponu gazów, oparów i mgie/pyów w miejscu uytkowania pompy Stan: Nowy (w celu sprawdzenia poprawnoci dziaania, pompa oprónia 600 litrowy zbiornik chemii do myjki ultradwikowej) Fluimac FLUIMAC P0100S Przycza cieczy (standardowe)3/4 BSP gwint wewnêtrzny Przycze powietrza 3/8SP gwint wewntrzny Wydajno maksymalnado 110 l/min Cinienie toczenia maksymalne8 bar Cinienie zasilania powietrza2-8 bar Wysoko ssania "na sucho"do 6 m s.

Wysoko ssania po zalaniudo 9,8 m s. Przelot czci staej3,5 mm Poziom haasu72 dB Pojemno robocza komory100 ml Lepko maksymalna cieczydo 25.000 cps Wykonanie ATEX ATEX ZONE 2: EX II 3/3 GD c IIB T135C Wykonania korpusuALU Membrany PTFE. The item "Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps" is in sale since Monday, February 10, 2020. This item is in the category "Firma i Przemys\Produkcja i przemys\Inne wyposaenie\Pozostae".

The seller is "kadamoi0" and is located in Sobótka k Wroclawia. This item can be shipped to all countries in Europe.


Pompa dwumembranowa FLUIMAC P0100S Air Operated Double Diaphragm Pumps